Rejestry, Archiwa i Ewidencje

REJESTRY i EWIDENCJE

 1. Szkolny rejestr rozrachunku świadectw.
 2. Rejestr wydawanych zaświadczeń szkolnych dla uczniów.
 3. Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych.
 4. Rejestr zakupu i wydawanych biletów komunikacji miejskiej
 5. Rejestr zakupu i wydawanych znaczków pocztowych.
 6. Rejestr delegacji służbowych.
 7. Rejestr druków ścisłego zarachowania (czeki).
 8. Księgi ewidencji dzieci z rejonu szkoły.
 9. Dziennik korespondencji.
 10. Księga uczniów.
 11. Księga absolwentów
 12. Księgi inwentarzowe.
 13. Lista obecności (ewidencja czasu pracy)
 14. Arkusze ocen.
 15. Wykaz pieczęci szkolnych.
 16. Rejestr zaświadczeń nauczycieli którzy otrzymali stopień nauczyciela kontraktowego.
 17. Rejestr wypadków uczniów.

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.

Archiwum zakładowe

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Ponadto udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym odbywa się na podstawie przepisów załącznika Nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn zm.).

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>